آموزش اکسل

آموزش سريع و آسان اكسل

محاسبه كارت استاندارد

براي محاسبه كارت استاندارد جدولي مانند جدول كارت استاندارد شكل زير طراحي كرده و اطلاعات را دستي وارد ميكنيم و در ادامه جدولي مانند جدول بودجه مصرف توليد شكل زير طراحي كرده و اطلاعات اوليه لازم آن را در آن وارد ميكنيم به طور مثال در مسئله زير بودجه مصرف توليد چند دست كت مورد محاسبه قرار گرفته است. كه براي به دست آوردن آن بايد فرمول زير را در كادر فرمول وارد كنيم.

براي مثال ستون پارچه:=خانه تعداد پارچهf4*تعداد دست در جدول بودجه مصرف

زماني كه براي يكي از خانه ها اين فرمول را محاسبه كرديم اگر در روي  آن سلول قرار گرفته و اشاره گر موس را در دايره شكل كنار خانه قرار داده زماني كه اشاره گر موس به صورت + در آمد اگر آن را به سمت سلول هاي پايين بكشيم تغييراتي كه براي آن سلول انجام داديم براي ديگر سلول ها نيز اعمال ميود زيرا در فرمول كليد f4 را زديم همان طور كه قبلا ذكر شد اين كليد براي زماني به كار مي رود كه بخواهيم فرمول را كپي كنيم باعث مي شود كه فرمول به همان صورت براي خانه هاي ديگر نيز كپي شود.

 

(براي مشاهده كامل عكس مي توانيد روي عكس مورد نظر راست كليك كرده و گزينه save picture as... را انتخاب كرده و اين عكس را در كامپيوتر خود ذخيره كنيد و در سايز مورد نظر ديدن فرماييد)

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 21:26  توسط زينب محمودآبادی  | 

محاسبه ماليات

بخش ششم:محاسبه ماليات

براي محاسبه ماليات بايد از تابع if كمك گرفت به اين صورت كه ابتدا ستون مشمول ماليات را انتخاب كرده و در كنارش علامت كوچكتر مساوي (4000000=>) قرار داه و شرط اول را "معاف" مي گزاريم به اين معني كه اگر مشمول ماليات كوچكتر يا مساوي 4000000ريال باشد معاف از ماليات است و در ستون سوم يك if ديگر باز كرده و به همين ترتيب شرط هاي مورد نظر را اعمال ميكنيم براي سهولت در يادگيري فرمول را در زير شرح خواهيم داد.

با اين تفاوت كه به جاي نوشتن مشمول ماليات خانه مورد نظر در ستون مشمول ماليات را انتخاب كنيد همانند شكل زير

 

 

(براي مشاهده كامل عكس مي توانيد روي عكس مورد نظر راست كليك كرده و گزينه save picture as... را انتخاب كرده و اين عكس را در كامپيوتر خود ذخيره كنيد و در سايز مورد نظر ديدن فرماييد)

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 20:49  توسط زينب محمودآبادی  | 

محاسبه مشمول ماليات

بخش ششم:محاسبه مشمول ماليات

براي محاسبه مشمول ماليات بايد فرمول زير را در كادر فرمول به همان صورتي كه در تصوير ملاحضه مي فرماييد وارد كرد.

مشمول ماليات=حق اولاد+حق مسكن+حقوق پايه+حقوق اضافه كاري

 

(براي مشاهده كامل عكس مي توانيد روي عكس مورد نظر راست كليك كرده و گزينه save picture as... را انتخاب كرده و اين عكس را در كامپيوتر خود ذخيره كنيد و در سايز مورد نظر ديدن فرماييد)

 

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 18:10  توسط زينب محمودآبادی  | 

محاسبه بيمه سهم كارمند

بخش ششم:محاسبه بيمه سهم كارمند

براي به درست آوردن بيمه سهم كارمند بايد از تابع min استفاده كرد كه در اينجا مي خواهيم يك تعريف كلي از تابع min  داسته باشيم و در ادامه به محاسبه سم كارمند بپردازيم.

تعريف تابع min: تشخيص كوچك ترين مقدار موجود در يك محمدوده كاربرگ در صورتي كه اين محمدوده كوچك باشد به صورت چشمي امكان پذير است ولي اگر تعداد خانه هايي كه در محدوده كورد نظر واقع است زياد باشد تشخيص كوچكترين مقدار موجود در آنها بسيار دشوار است.

تابع min براي محاسبه كوچكترين مقدار موجود در يك محدوده مورد استفاده قرار ميگيرد.

1.روي دكمه insert function كليك كنيد تا كادر محاوره insert function ظاهر شود.

2.از ليست بازشوي or select a category گزينه statistical را انتخاب كنيد.

3.از ليست select a function گزينه min  را انتخاب كنيد.

4.روي دكمه ok كليك كنيد تا كادر min  ظاهر شود.

5.روي مربعي كه در كنار كادر متني number1 قرار دارد كليك كنيد.

6.خانه هاي مورد نظر را انتخاب كنيد.

7.دوباره روي علامت مربع شكل كليد كنيد و بعد روي دكمه ok كليك كنيد.

در اينجا بايد روي خانه مورد نظر كليك كرده با استفاده از اطلاعاتي كه در بالا ذكر شد پنجره min  را آورد و در خانه number 1 حداكثر مشمول بيمه را انتخاب كرد و در كادر متني number 2 مشمول بيمه را انتخاب كرد و روي دكمه ok كليك كرد و در ادامه در كادر فرمول , فرمول موجود را در 7% ضرب كنيم تا بيمه سهم كاركند محاسبه گردد.

 

(براي مشاهده كامل عكس مي توانيد روي عكس مورد نظر راست كليك كرده و گزينه save picture as... را انتخاب كرده و اين عكس را در كامپيوتر خود ذخيره كنيد و در سايز مورد نظر ديدن فرماييد)

 

 

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 18:0  توسط زينب محمودآبادی  | 

محاسبه مشمول بيمه

بخش ششم:محاسبه مشمول بيمه

محاسبه مشمول بيمه بسيار آسان است فقط كافي است فرمول زير را در نوار فرمول وارد كنيد.

مشمول بيمه=حقوق پايه+حق مسكن+حقوق اضافه كاري

(براي مشاهده كامل عكس مي توانيد روي عكس مورد نظر راست كليك كرده و گزينه save picture as... را انتخاب كرده و اين عكس را در كامپيوتر خود ذخيره كنيد و در سايز مورد نظر ديدن فرماييد)

 

 

و براي محاسبه حداكثر مشمول بيمه به ادامه مطلب راجعه فرماييد:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 15:45  توسط زينب محمودآبادی  | 

محاسبه حقوق اضافه كاري

بخش ششم:محاسبه حقوق اضافه كاري

براي محاسبه حقوق اضافه كاري ابتدا فرمول زير را در نوار فرمول تايپ كرده و در ادامه فرمول تايپ شده را در vlookup ستون اضافه كاري sheetكاركرد ضرب ميكنيم.

حقوق اضافه كاري=(مزد ثابت/220)*1.4

(براي مشاهده كامل عكس مي توانيد روي عكس مورد نظر راست كليك كرده و گزينه save picture as... را انتخاب كرده و اين عكس را در كامپيوتر خود ذخيره كنيد و در سايز مورد نظر ديدن فرماييد)

 

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 15:17  توسط زينب محمودآبادی  | 

محاسبه مزد ثابت

بخش ششم:محاسبه مزد ثابت

در اين قسمت با استفاده از مجموع  vlookup حقوق پايه و حق مسكن  كه از فرم حكم منتقل ميكنيم مزد ثابت را محاسبه ميكنيم .زماني كه vlookup حقوق پايه را به جدول منتقل كرديم در نوار فرمول كنار فرمول vlookup + قرار داده و vlookupحق مسكن را منتقل ميكنيم تا مجموع اين دو فرمول مزد ثابت را به ما بدهند.

(براي مشاهده كامل عكس مي توانيد روي عكس مورد نظر راست كليك كرده و گزينه save picture as... را انتخاب كرده و اين عكس را در كامپيوتر خود ذخيره كنيد و در سايز مورد نظر ديدن فرماييد)

 

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 14:11  توسط زينب محمودآبادی  | 

محاسبه حقوق پايه

بخش ششم:محاسبه حقوق پايه

در ادامه بحث قبل لازم به ذكر است كه براي محاسبه حقوق پايه بايد به صورت زير عمل كرد.

بايد با استفاده از  vlookup  جدول فرم حكم را انتخاب كرده و در كادر متني ستون سوم vlookup ستون حقوق پايه را انتخاب كرده و زماني كه اعمال تغييرات صورت گرفت در كادر فرمول كنار فرمول vlookup تقسيم قرار داده به عبارتي ديگر فرمول vlookupموجود را بر 30 تقسيم كنيم و در ادامه با استفاده از يك vlookup جديد كه در اين vlookup جدول كاركرد را انتخاب كرده و در كادر متني سوم فرمول vlookup ستون اضافه كاري را انتخاب كرده و تغييرات را اعمال ميكنيم.(در مطالب بالا براي به دست آوردن vlookup بايد به  همان صورت عمل كنيم كه قبلا به طور مفصل شرح داده شده بود)

(براي مشاهده كامل عكس مي توانيد روي عكس مورد نظر راست كليك كرده و گزينه save picture as... را انتخاب كرده و اين عكس را در كامپيوتر خود ذخيره كنيد و در سايز مورد نظر ديدن فرماييد)

 

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 13:48  توسط زينب محمودآبادی  | 

آموزش استفاده اكسل در حسابداري(بخش ششم)

بخش ششم:تهيه فرم محاسبه كاركرد

در اين قسمت نيز جدولي مانند جدول زير طراحي كرده ستون نام, نام خانوادگي , حق مسكن و حق اولاد را با استفاده از vlookup به ستون مورد نظر منتقل كرده.

(براي مشاهده كامل عكس مي توانيد روي عكس مورد نظر راست كليك كرده و گزينه save picture as... را انتخاب كرده و اين عكس را در كامپيوتر خود ذخيره كنيد و در سايز مورد نظر ديدن فرماييد)

 

 

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 13:38  توسط زينب محمودآبادی  | 

آموزش استفاده اكسل در حسابداري(بخش پنجم)

بخش پنجم:محاسبه كاركرد

در يك sheet جديد به اسم كاركرد موثر مانند sheet هاي قبل جدولي را طراحي كرده و اطلاعات مسئله را با استفاده از vlookup به جدول منتقل كرده و اطلاعات جديد مسئله را به صورت دستي وارد ميكنيم در جدول زير همه اطلاعات جديد به صورت دستي وارد مي شود به جز كاركرد موثر كه بايد از طريق فرمول زير با استفاده از اطلاعات موجود در مسئله محاسبه شود.

كاركرد موثر=كاركرد ماهانه-(غيبت*1.5)-مرخصي بدون حقوق

(براي مشاهده كامل عكس مي توانيد روي عكس مورد نظر راست كليك كرده و گزينه save picture as... را انتخاب كرده و اين عكس را در كامپيوتر خود ذخيره كنيد و در سايز مورد نظر ديدن فرماييد)

 

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 12:11  توسط زينب محمودآبادی  | 

مطالب قدیمی‌تر